A reassessment of the significance of the 1990s labour market reforms for unemployment in Denmark

Comment

October 2023

task_alt

Externally reviewed

indlæg

 

This content is only avaliable in Danish (“En revurdering af betydningen af 1990ernes arbejdsmarkedsreformer for ledigheden i Danmark”)