Anders Bruun Jonassen

Anders Bruun Jonassen

Head of Analyses, Researcher

MSc in Economics, PhD

abj@rff.dk

+45 50 48 22 45

Research areas

 

Labor market economics, social assistance, unemployment insurance, financial work incentives, program evaluation.

Publications

 

Anders Bruun Jonassen, 2020: New insights on the two largest activation programs for welfare recipients in Denmark, Study Paper nr. 148, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Anders Bruun Jonassen, 2019: Status på Beskæftigelsen i Danmark, Kap. 2 i Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?, Jan Rose Skaksen (red.), Syddansk Universitetsforlag og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

Anders Bruun Jonassen, 2019: Arbejdsmarkedsreformer, Kap. 9 i Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?, Jan Rose Skaksen (red.), Syddansk Universitetsforlag og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

 

T. Filges, A. B. Jonassen, A. K. Jørgensen “Reducing Unemployment Benefit Duration to Increase Job-finding Rates”, Campbell Systematic Reviews vol. 14, 2018

 

K. Albæk, A. B. Jonassen, H. Bach, R. Bille, B. K. Graversen, H. Holt and S. Jensen “Evaluering af mentorordningen”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 15:10, 2015

 

A. B. Jonassen “Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 14:21, 2014

 

A. B. Jonassen “Regression Discontinuity Analyses of the Disincentive Effects of Increasing Social Assistance”, PhD dissertation, Department of Economics, Aarhus University, 2013

 

J. Høgelund, A. B. Jonassen and B. Larsen “Personer med handicap. Helbred, Beskæftigelse og Førtidspension, 1995-2008”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 09:21, 2009 (Rapport til Arbejdsmarkedskommissionen)