The effect of employment reforms depends on the demand for labour

Knowledge overview

April 2023

task_alt

Externally reviewed

Vidensoverblik

This content is only available in Danish (“Effekten af beskæftigelsesreformer afhænger af efterspørgslen efter arbejdskraft”)

Related publications

Forskningsrapport

Research report

Refugee Benefit Cuts

Go to research report