Teknisk note om dansk empiri ad diskrimination på arbejdsmarkedet i forbindelse med jobsøgning

Research report

October 2001

task_alt

Externally reviewed

Technical Note No. 6

Forskningsrapport

Written by: Søren Pedersen and Gunnar Viby Mogensen