Indvandring fra ikke-vestlige lande vil også være en nettoudgift for det offentlige i år 2050 – ved uændret indvandring og integration

Knowledge overview

January 2014

task_alt

Externally reviewed

Vidensoverblik

This content is only available in Danish