Gender differences from birth to death: Boys and men fare worse than girls and women – except in the labour market

Knowledge overview

March 2024

task_alt

Externally reviewed

vidensoverblik
This content is only available in Danish (“Kønsforskelle fra fødsel til død: Drenge og mænd klarer sig dårligere end piger og kvinder – undtagen på arbejdsmarkedet”)

Related publications

forskningsrapport

Research report

Differences in outcomes between men and women from cradle to grave

Go to research report