Evaluering af projekt Familiens Hus’ indvirkning på unge mødres beskæftigelse, uddannelsesaktivitet og selvoplevede kompetencer

Research report

November 2015

task_alt

Externally reviewed

Working Paper No. 38

Forskningsrapport