Vocational training and lack of skilled labour

Podcast

March 2023

Episode 43

podcast

This content is only available in Danish (“Erhvervsuddannelser og mangel på faglært arbejdskraft”)