1 ud af 9 børn født i Danmark risikerer at have forældre, som har lav indkomst og ikke er i beskæftigelse

Knowledge overview

June 2020

task_alt

Externally reviewed

Vidensoverblik

This content is only available in Danish

Related publications

Forskningsrapport

Research report

Household Economic Exclusion among Danish Children

Go to research report