Peter Rohde Skov

Peter Rohde Skov

Researcher

PhD in Sociology

prs@rfintervention.dk

Research areas

 

Well-being, school management, social mobility, teachers.

Publications

 

Publications in peer reviewed journals:  

 

Winter, Søren C., M. F. Mikkelsen, Peter Rohde Skov (2022) Individual Agency in Street-Level Bureaucrats’ Implementation of Policy Reforms: The Role of Their Policy Evaluation and Self-Efficacy. Journal of Public Administration Research and Theory, (4) 32: 781–794. 

 

Skov, Peter Rohde (2022): Does the Peer Group Matter? Assessing Frog Pond Effects in Transition to Secondary Schooling, Socius, 8. 

 

Østergaard, J. & Peter Rohde Skov (2014): Do pre-drinkers consume more alcohol than non-pre-drinkers on an event-specific night out? A cross-national panel mobile survey of young people’s drinking in England and Denmark. Drug and Alcohol Review, (4) 33: 376–384. 

 

Ottosen, Mai Heide & Peter Rohde Skov (2013): Fattigdom blandt børn født i 1995. Dansk Sociologi (1) 24.  

 

PhD thesis:

 

Skov, Peter Rohde (2016): The Company You Keep. The Effects of Peers and Disruptive Behavior on Educational Achievement and Choice of Education. København: Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 

 

Publications in Danish: 

 

Benjaminsen, Lars, Didde Cramer Jensen & Peter Rohde Skov (2022): Det midlertidige børnetilskud. Spørgeskemaundersøgelse om børn og voksnes afsavn og familiernes økonomiske situation. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Larsen, Morten Hjortskov, Peter Rohde Skov & Maria Keilow (2022): Kortlægning af læreres kompetenceudvikling vedrørende arbejdet med børn med særlige behov.Delrapport 5. Inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Andrade, Stefan Bastholm, Freya Casier & Peter Rohde Skov (2020): Risici og konsekvenser ved voldsforbrydelser. En statistisk kortlægning af ofre og deres familiers liv i Danmark. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Skov, Peter Rohde & Lasse Hønge Flarup (2020): Review af evalueringen af de statistiske aspekter ved de nationale test. Delrapport 1: Evaluering af de nationale test. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Skov, Peter Rohde & Lasse Hønge Flarup (2020): De nationale tests samvariation med karakterer. Delrapport 2: Evalueringen af de nationale test. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Eriksen, Tine Louise Mundbjerg, Lasse Hønge Flarup & Peter Rohde Skov (2020): Kortlægning af sammenlignelige test. Delrapport 3: Evaluering af de nationale test. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Kristensen, Nicolai & Peter Rohde Skov (2019): Betydningen af kompetencedækning og lærer uddannelsesbaggrund. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Skov, Peter Rohde (2019): Metodenotat for skalavalideringer. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Jensen, Vibeke Myrup, Peter Rohde Skov & Emil Thranholm (2018): Lærere og pædagogers oplevelse af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens fjerde år. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Winter, Søren C., Peter Rohde Skov & Mikkel Giver Kjer (2018): Does School Management Make a Difference? Effects of Management on the Implementation of the Danish Public-School Reform. A Summary. Arbejdspapir. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Skov, Peter Rohde, Vibeke Myrup Jensen & Mogens Christoffersen (2017): Opfølgning på skoleprogrammet Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS). København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.  

 

Arendt, Kasper Skou & Peter Rohde Skov (2017): Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Skov, Peter Rohde, Vibeke Myrup Jensen & Mikkel Giver Kjer (2017): Skoleledelse i folkeskolereformens tredje år – en kortlægning. København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

 

Bjørnholt, Bente, Nicolai Kristensen, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Thomas Astrup Bæk, Katrine Iversen, Peter Rohde Skov, Kaja Justesen & Jacob Mathias Jensen (2017): Kompetenceudvikling og kompetencedækning i folkeskolen. København: KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.   

 

Winter, Søren C., Mikkel Giver Kjer & Peter Rohde Skov (2017): Gør skoleledelse en forskel? Ledelse af implementeringen af folkeskolereformen. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd:17:06  

 

Skov, Peter Rohde & Chantal Pohl Nielsen (2016): Støtte til elever med særlige behov i almindelige klasser. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.  

 

Lausten, Mette, Dines Andersen, Peter Rohde Skov & Alva Albæk Nielsen (2013): Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd:13:07   

 

Hansen, Helle, Peter Rohde Skov & Kresta M. Sørensen (2012): Støtte til udsatte børnefamilier. En effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 12:34.   

 

Andersen, Dines & Peter Rohde Skov (2012): Uddannelse efter grundskolen. I: Mai Heide Ottosen (red.): 15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Rapport fra femte data af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995, sider: 183-216, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København.   

 

Ottosen, Mai Heide & Peter Rohde Skov (2012): Unge med depressive symptomer og spiseproblemer. I: Mai Heide Ottosen (red.): 15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Rapport fra femte data af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995, sider: 273-310, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København.   

 

Skov, Peter Rohde & Mai Heide Ottosen (2012): Materiel velfærd og fattigdom. I: Mai Heide Ottosen (red.): 15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Rapport fra femte dataindsamling af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995, sider: 73-104, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København.   

 

Rasmussen, Pernille Skovbo & Peter Skov Olsen (2012): Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS). En evaluering af en skoleomfattende intervention på 11 pilotskoler. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 12:07.   

 

Brauner, Jakob, Peter Skov Olsen & Tine Egelund (2011): Muligheder for dokumentation af anbringelser. En gennemgang af målemetoder. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 11:49.   

 

Nielsen, Lisbeth Palmhøj & Peter Skov Olsen (2011): 11-åriges trivsel og risiko. Statistiske analyser af 11-åriges trivsel. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 11:41.   

 

Christoffersen, Mogens, Peter Skov Olsen, Katrine S. Vammen, Sarah Sander Nielsen, Jakob Brauner & Mette Lausten (2011): Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge. Risiko- og beskyttelsesfaktorer. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd: 11:34.